הכנה למבחני המיון של היחידות המיוחדות
פנה עכשיו קיבלת זימון לאחת מהיחידות המיוחדות? טל: 077-5540217

ממליצים ועדויות להכנות

מתגייס מחויבת לפרטיותך!

לכן, גם פרטיהם של הממליצים ותמונותיהם לא חשופים.

לאתר "מתגייס" הגעתי כאשר הייתי מועמד לשירות ביטחון וחיפשתי מקום אשר ייתן לי את הכלים להגיע לקורס טייס.
אני רוצה לציין כי מהרגע הראשון שהתחלתי בהכנה הבנתי כי אני נמצא בידיים מקצועיות.
ההכנה מאוד מיוחדת משום שהיא לא מכווינה את המועמד אלא נותנת לו את הכלים להצליח במבחנים.
נוסף על כך קיבלתי ליווי שוטף וטיפים במהלך כל המיונים.
אני רוצה להודות מקרב לב לכם על המקצועיות הליווי ואופן ההכנה המיוחד !
ג. קורס טייס

ג. קורס טיס,